Christelijke integratieve coaching, TotalBalance coaching, supervisie & training

Over mij

Mijn kernwaarden

Vertrouwen ~ Eigenheid ~ Geloof ~ Verbinding ~ Creativiteit ~ Dankbaarheid
  • In vertrouwen, zit geborgenheid, veiligheid, verbinding
  • In Eigenheid, zit waardevol, kostbaar, echt helemaal jezelf zijn, Uniek.
  • In Geloof zit hoop, toekomst, verbinding, vertrouwen, veiligheid, groei en bloei, Liefde. Geloof geeft kracht en moedigt aan vast te houden aan wat je nog niet ziet. Geloof in God die het alles overziet, alles heeft gemaakt en tegelijk ons leven tot in het kleinste details kent. Die ons Lief heeft, koestert en elke seconde van ons leven bij ons is, die ons Leven geeft nu en tot in de eeuwigheid. En ook het geloof in de ander, die uniek is, geliefd, waardevol, die mag groeien en tot bloei komen, geloof in mogelijkheden, geloof in zoveel wat het leven mooier en beter kan maken. Geloof geeft de kracht en nodigt uit stappen te zetten en keuzes te maken richting dat wat nog niet zichtbaar is.
  • In Dankbaarheid zit Genieten, zit kunnen ervaren (voelen, proeven, zien, ruiken, horen), zit kunnen ZIJN in het NU, zit verbinding, zit gezien, geliefd en waardevol zijn, in dankbaarheid zit schoonheid.
  • In verbinding, zit samen, veiligheid, geborgenheid, verbinding met God, verbinding met de ander, verbinding met je eigen hart en hoofd.
  • In creativiteit, zit scheppen, vernieuwing, verandering, afwisseling, hoop, geloof, vertrouwen, gaat het niet links dan rechtsom, mogelijkheden, toekomst, schoonheid, genieten, dankbaarheid, zijn in het Nu, rust, groei, bloei, Leven, kleur, emoties, durven, zichtbaarheid.

Thea Jongsma-Westra

ons leven een geschenk

Mijn naam is Thea Jongsma-Westra, ik ben getrouwd, moeder van 3 kinderen in de basisschoolleeftijd. Ik geniet er enorm van om hun mama te mogen zijn, met hen op te trekken, hen te zien groeien en ontwikkelen. 

Door het leven heen leer ik steeds meer, dat we het dagelijkse leven als een geschenk van onze Schepper mogen ontvangen. In mijn leven ken ik al van jongs af aan gevoelens van angst, leegte, dood, rouw, verdriet, pijn, gemis, eenzaamheid. Ik had het gevoel, mijn bestaan op aarde zelf te moeten verdienen en waar te maken. Lang heb ik geleefd, overleeft zeg ik nu op mijn hoofd, ver van gevoelens die ik niet durfde, niet kon voelen. Een sterkte ik ontwikkeld waardoor het leek of ik de hele wereld aan kon. Met hard werken kon ik veel bereiken, het gaf mij het gevoel van touwtjes in handen houden, door er alles aan te doen wat binnen mijn macht lag om bij te dragen aan het goede. Als ik achteruitkijk, zie ik dat ik meer ben gaan overleven, dan leven. Door dingen in mijn leven, die ik als ik ze zelf had kunnen kiezen ze waarschijnlijk heel anders had bedacht, maar waar ik meer en meer van mag leren zien en ook echt voelen en ervaren hoe God in en door alles er altijd in ons leven is, ook in de gebrokenheid. Waarin ik God als onze Vader mag weten en tegelijk ook als de pottenbakker die ons vormt naar Zijn beeld. Zodat wij geworteld en gegrondvest in Hem, mogen stralen voor Hem, als een kostbare diamant.

In mijn werkzame leven heb ik al verschillende rollen gehad, zoals begeleider in de gehandicaptenzorg, coördinator, zorgconsulent, projectleider en jarenlang de rol van (interim, senior) manager en coach. Met ook de daarbij behorende opleidingen en trainingen op het gebied van begeleiden, sociaalpedagogisch, training, coaching en management. En de laatste jaren de opleidingen tot Christelijk Integratief coach en Total Balance coach, senior coach. 

het leven een reis

in verbinding waardevol leven

Door de verschillende rollen heen, zie ik steeds de rode lijn, van het zijn met de ander, elkaar ontmoeten, contact, het zien, het overzien en met elkaar mogen werken aan groei en ontwikkeling. Ik vind het mooi om met teams of met iemand individueel op te mogen lopen. Soms een helder pad, maar ook vaak een zoektocht die je samen mag afleggen. Waarbij het zo helpend is om niet doelloos te dwalen, maar te weten of te ontdekken waar je heen wilt. Wij maken de reis van ons leven en daarin leer ik steeds meer, hoe belangrijk en waardevol het is om de reis naar binnen te maken. Een reis van je hoofd naar je hart, om vanuit je hart te kunnen ‘Zijn’, te leren leven, niet achter muren of als een kameleon, niet in een leven van leegte, maar echt en puur zoals je bent bedoeld. Een leven met een bodem, een stevig fundament, een leven in verbinding met God, jezelf en de ander. Om zo samen de reis van ons leven te maken, een weg van eeuwig LEVEN. Elkaar aanmoedigen om te leren Leven in Vertrouwen.

Het mooie van coaching/ counseling vind ik, dat we met elkaar verder kunnen gaan, dieper in gaan op vragen als: Wie ben je, hoe ben je geworden wie je nu bent, waar wil je heen, wat wil je in het leven, wat belemmert, waarin kom jij jezelf tegen, wat zou je anders willen, hoe kun je meer en meer echt leren het leven te leven zoals bij jou past? Een leven waarin jij in verbinding kunt zijn met je eigen hart, met God, met je naaste, een leven vanuit rust en balans, een leven met passie, een leven waar je blij van wordt, een leven vanuit wie jij bent, waarin jij jouw talenten in kunt zetten, waarin jij ook voelt ik mag zijn wie ik ben, en weet wie ik ben, het is een kostbaar, waardevol leven. 

Opleidingen / trainingen

  • Middle management bij CHE
  • Pastorale counseling bij CPC
  • Hoger management bij ICM
  • Verlies en rouw bij buro nazorg

Christelijk Integratieve Coachopleiding

Pastorale senior coach opleiding

Heb je vragen, wil je meer informatie of een afspraak maken, neem vrijblijvend contact op.

1 + 13 =